Privaatsuspoliitika

Mängupaik OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist ja edastamist. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Enne tellimuse esitamist leia see aeg, et tutvuda meie privaatsuspõhimõtetega.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed, mida Mängupaik OÜ kogub isiku tuvastamiseks või temaga kontakteerumiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress vm) esitamisel meie veebisaidil
ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes.


ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Mängupaik OÜ kaubauudistest, uutest kampaaniatest ja sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast loendist igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutab Mängupaik OÜ ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Mängupaik OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Mängupaik OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie koostööpartner, kelle ülesanneteks on kauba transportimine. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

MUUDE ANDMETE KOGUMINE


Sisenedes www.mangupaik.ee veebileheküljele salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt, sh kasutatav veebilehitseja, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, külastatud leheküljed jms. Seda infot kasutatakse lehekülje külastatavuse hindamiseks ja lehekülje sisu parandamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi.

ISIKUANDMETE KAITSE


Mängupaik OÜ e-pood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Nii saame hoida potentsiaalse kahju minimaalsena. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust, on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või isiklikult allkirjastatud). Mängupaik OÜ'l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

TURVALISUS


Kõik Mängupaik OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Mängupaik OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes eeldame, et olete tutvunud ning nõustute nende põhimõtetega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega kirjutada aadressil info@mangupaik.ee